P-rendszám kiváltása

Vállaljuk a P-Rendszám gyors kiváltását, minden korlátozás alól felmentve.

A “P” betűjelű rendszámtábla kiadásának feltételei

P rendszámtáblát csak az a cég-szervezet igényelheti 2014.01-től , akinek a cégkivonatában, működési engedélyében szerepel a 4520, 4519 vagy a 4511-es bejegyzés, vagyis a gépjárműjavítás és karbantartás, vagy a gépjármű kereskedelem vagy egyéb gépjármű kereskedelem és ez a főtevékenysége!

“P” rendszámnak a használatát igen szigorú feltételek szabályozzák

Csak Magyarországon használható, tilos vontatni illetve árut és személyt szállítani (személyszállítás tiltásának feloldását, hétvégi használatot, Európai Uniós feloldást, vontatás, teherszállítás korlátozása alól is feloldást lehet kérvényezni a hatóságnál, ebben is segítünk)

Csak szigorú adminisztráció után lehet elindulni a “P” rendszámtáblával ellátott gépkocsival. Úgynevezett indítási naplót kell vezetni, amiben még elindulás előtt be kell írni az útvonalat, indulás időpontját

A 35/2000. (XI. 30.) BM-rendelet: “P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű használata az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át.”

Csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van.

Éves kötelező biztosítással kell rendelkezni a “P” rendszámra (Generali Providencia biztosítónál a legolcsóbb “P” rendszám biztosítása 252.000 Ft baleseti adóval, amelyett egyszeri díjbefizetéssel egy összegben kell rendezni)

A “P” rendszám díja kompletten 38.000 Ft, ez tartalmazza a 2 db rendszámot plusz a naplót is.

A “P” rendszám ügyintézési díja 18.000 Ft, amely tartalmazza a biztosítás megkötését is, és az összes feloldást. Önnek nincs más dolga mint a papírokat átnyújtani nekünk és várni míg az elkészült okmányok és a rendszám, biztosítás elkészül.

Szükséges az eredeti aláírási címpéldány. Ügyvédi szárazbélyegzővel vagy közjegyző által hitelesített.

A “P” rendszám ügyintézése nehézkes és bonyolult, melynek ügyintézésével, sokkal jobban jár, ha minket bíz meg, nem kell a biztosítással bajlódnia, nem kell sorba állnia, nem kell a kusza jogszabályok között eligazodnia, nem kell tartania attól, hogy nem lesz a rendszáma korlátozás alól felmentve, mi mindent elintézünk Ön helyett. Általában egy napos határidővel vállaljuk az ügyintézést.